Charlemagne Café III

Voor het derde jaar op rij kwamen in het kader van het samenwerkingsverband Charlemagne Grensregio politici en bestuurders uit de regio’s Parkstad, Aken en Duitstalig België en uit Vaals samen. De bijeenkomst kende dezelfde opzet als de afgelopen twee jaar en bood weer gelegenheid tot netwerken over de landsgrenzen heen. Ook werd het nieuwe ontwikkelingsplan van Charlemagne Grensregio gepresenteerd, waarbij naast de inhoudelijke thema’s ook aan de orde is gesteld op welke wijze de politieke participatie van de partnerregio’s vorm moet krijgen. De informele en interactieve setting blijkt een goed model om taal- en communicatiedrempels te verlagen en zo een sfeer te creëren waarbij ‘politiekcollega’s’ van over de grens op een interactieve manier elkaar kunnen leren kennen en met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Voor het volledige verslag van de bijeenkomst klik hier: 2013_09_24_verslag_CCIII.