CharlemagnEbus

Charlemagne Grensregio werkt sinds twee jaar aan het realiseren van een grensoverschrijdende elektrische buslijn. In 2015 werden de mogelijkheden van grensoverschrijdende busverbindingen onderzocht en in een studie vastgelegd. Al vrij snel kristalliseerde zich de lijn Aken – Heerlen uit als mogelijk traject. Lijn 44 wordt door de ondernemingen ASEAG en ARRIVA gezamenlijk geëxploiteerd. Voorwaarde voor een gezamenlijke elektromobiele exploitatie is het aanleggen van een laadinfrastructuur bij de eindhaltes Heerlen Busstation en Aken Bahnhof. Na talrijke vergaderingen met vele deelnemers en het erbij betrekken van de Akense politiek lijkt nu de laatste horde genomen te zijn. In de toekomst – vanaf eind 2018 – kunnen drie elektrische bussen en één dieselbus op dit traject worden ingezet. De financiering van de Akense laadinfrastructuur is mogelijk gemaakt door o.a. middelen uit het Subsidieprogramma Interreg.